Loggo (1 kB)
Rederi  Mälaren
Stockholms Taxiflotta
Galärvarvsvägen 6, 115  21 STOCKHOLM
Tel:  08-783 06 00
Loggo (1 kB)